El Løbehjul

Færdselsregler for el-løbehjul:

Transportministeriet har fra 1. januar 2022, besluttet at man skal bære hjelm ved kørsel af el løbehjul. Denne beslutninger kommer af en general forhåbning af bedre sikkerhed, ved kørsel. Det er den nyeste el løbehjul regel.

 • Du skal være fyldt 15
  år (Nogle udlejningsfirmaer kræver 18 år).
 • Du skal følge
  cykelreglerne. Dvs. du skal køre på cykelstien, hvis der er cykelsti og følge
  cyklistsignaler og -skiltning..
 • Du må ikke køre på fortovet,
  på gangstier eller i fodgængerfelter.
 • Du skal give tegn ved
  sving og stop.
 • Der må kun være én
  person på løbehjulet.
 • Du skal køre med lys
  på hele døgnet.
 • Promillegrænsen er 0,5
  og der er nulgrænse for ulovlige stoffer.
 • Børn under 15 år må
  kun køre på elektrisk løbehjul i trafikken, hvis barnet er sammen med en voksen
  på 18 år eller derover, som har kontrol over barnets kørsel. På lege- og
  opholdsområder er der dog ikke krav om, at børn på elektrisk løbehjul skal være
  sammen med en voksen.

Hvad gælder for el-løbehjul, der er tilladt i trafikken:

 • Elektriske løbehjul må højst kunne køre 20 km/t med motorkraft alene.
 • Løbehjul, der kan køre hurtigere end 20 km/t, er IKKE tilladt i trafikken.
 • Der skal være en hvid eller gul lygte foran og en rød lygte bagpå. Lyset skal være tydeligt synligt på mindst 300 meters afstand.
 • Løbehjulet skal være forsynet med en rød refleks bagpå, en hvid refleks foran og gule eller hvide reflekser på hver side.
 • Der må ikke være noget sæde på løbehjulet
 • Løbehjulet skal være CE-godkendt. Det må højst veje 25 kg, være max 2 m langt og 70 cm bredt