Bøder:

Det kan godt gå hen og blive dyrt hvis man ikke overholder reglerne indenfor kørsel, og lovkrav omkring cykler. Her har vi fundet nogle priser på hvad en bøde koster.

Det skal dog siges at taksterne ikke gælder, hvis der er sket et færdselsuheld eller opstået en fare- eller ulempesituation.

(Der kan forekomme prisændringer vi ikke har fået rettet endnu)

Uden lys i lygtetændingstiden 700 kr
Håndholdt mobiltelefon under kørslen 1000 kr
Fejl/ mangler v/ bremser, reflekser mv. 700 kr
Kører over for rødt 1000 kr
Kører mod færdselsretningen 1000 kr
Cykler i et fodgængerfelt 700 kr
Cykler på cykelstien i venstre side 700 kr
Respekterer ikke færdselstavle eller pile 700 kr
Overtræder ubetinget vigepligt 1000 kr
Giver ikke tegn 700 kr
Kører uden hænder på styret 700 kr
Cykler på fortov/ gangsti 700 kr
Holder fast i andet køretøj 700 kr
To personer på alm. cykel (bøde til begge) 700 kr
Forkert placering før/ mens du svinger 700 kr
Ringklokke, der ikke virker Advarsel